Jānis Rainis “Ubagu dziesma”‘


Līku muguru
Apkārt klaidot,
Dāvanu lūgties,
Gaužot un vaidot –
Zemāka liktens
Vairs pasaulē nava:
Lūgties tā paša,
Kas tevi kava!
Kas tev atņēma
Tavu tiesu,
Kas tev nospieda
Garu un miesu!
Lūgties, lai dzīvību
Brīdi vēl vilktu,
Nabaga gaita
Par sprīdi vēl ilgtu!
Pirmdzimtas tiesības
Atļaut sev laupīt,
Lēcas virumu
Saudzēt un taupīt:
Mirēji ļaudis,
Mūžīgie nelgas,
Nu jums no asarām
Acis ir velgas.
Raudat sev, raudat, –
Kas gļēvos ies žēlot? –
Cīnīties, krist,
Ļaut sirdij kvēlot!

J.Rainis “Tālas noskaņas zilā vakarā”

Sveiciens 2024 gada 1.maijā

Sveiciens 1. maijā