Page 1 of 1

Komunistiskās partijas manifests

Posted: 27 Nov 2022, 15:39
by LvSnor
Komunistiskās partijas manifests — Kārļa Marksa un Frīdriha Engelsa darbs, kurā paustas klasiskā marksisma pamatnostādnes. Pirmo reizi publicēts 1848. gada 21. februārī. Pazīstams arī kā Komunisma manifests un ir viens no ietekmīgākajiem politiskajiem traktātiem. Manifestā tiek skaidrots, kā ar proletariāta revolūcijas palīdzību komunisti pārņemtu varu no buržuāzijas un izveidotu sociālistisku sabiedrību.
komunistiskas_partijas_manifests.pdf
(265.66 KiB) Downloaded 151 times