Pret ko mēs esam ...

LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Pret ko mēs esam ...

Post by LvSnor »

Pret tādu iekārtu, kas visu atļauj Jums, pret tādu tikumu, kas rakstīts tikai mums, pret Jūsu kariem, kuros mēs tik plokam, pret jūsu cietumiem, kur iekšā smokam; pret jūsu veikaliem un jūsu biržām, kur darbs par nedarbu caur zeltu tiek, pret Jūsu fabrikām, kur strādnieks liek par ēsmu mašīnām pats savu mūžu un rada vērtības, bet nomirst nabags.
Pret Jūsu kultūru, kas Jums tik der un kuru mārciņām par naudu sver, pret jūsu dogmās sastingušo prātu, kam šausmas Iedveš katris protests drošs un noziedzīgs šķiet katris Jaunradošs un spēcīgs gars.
Mēs esam pret.
L. Paegle. «Pret ko mēs esam»

Kā veco pasauli uzvarēt?
To vajag nāvīgi ienīst spēt.
Bet naidā visniknākā kvēlos tam sirds, Kam nākotnes mīla visspožāki mirdz.
Visvarenāk nākotni mīlēt tas spēs,
Pats sevi kas pagātni uzvarēs.
L. Laicens. «Vārdi»
Post Reply