Demokrātijas kvartāls

LvSnor
raksta
Posts: 152
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Demokrātijas kvartāls

Post by LvSnor »

Demokrātijas kvartāls – vieta, kur piedzīvot demokrātiju!

Mēs ticam, ka demokrātija ir vērtīga, jo dod vislielāko brīvību katram realizēt savas ieceres. Taču vienlaikus tā ir arī grūta, jo jāprot savu brīvību izmantot. Mēs ticam, ka kopienām ir milzu spēks, taču ir jāprot sadarboties un jāspēj uzticēties. Un vēl mēs ticam, ka piemērota vide var kalpot kā magnēts, lai pulcētu aizvien vairāk cilvēku, kuri tic, ka demokrātija ir vērtīga un ka kopienā ir spēks, tādējādi palīdzot sabiedrībai kļūt aizvien demokrātiskākai un solidārākai. Šo iemeslu dēļ mēs Kuldīgā veidojam Demokrātijas kvartālu.

 Demokrātijas kvartāls iecerēts kā neformāls kopienas centrs, kurā cilvēkiem piedzīvot un mācīties būt demokrātijā – kopīgi īstenot savas ieceres, pieņemt lēmumus, mācīties sadarboties, uzticēties, vienam otru atbalstīt un pieņemt.

Paredzēts, ka kvartālā būs pieejamas telpas biedrībām, nodibinājumiem, sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kultūras un izklaides pasākumiem, kuri stiprina demokrātijas vērtības. Ar laiku plānots izveidot arī starptautisku Demokrātijas rezidenci un pilsonisko inovāciju centru, kurā tiks meklēti risinājumi mūsdienu demokrātijas izaicinājumiem (sabiedrības sašķeltībai, līdzdalības trūkumam, dezinformācijai u.c.).
https://www.demokratijaskvartals.lv/kvartals
https://www.demokratijaskvartals.lv/

Postmarksistiem liberālā demokrātija ir simpātiska kā platforma, kuru vajag radiakalizēt, lai viņā patiesi kaut ko sasniegtu :)
Post Reply