Prostitūcija

LvSnor
raksta
Posts: 143
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Prostitūcija

Post by LvSnor »

Prostitūcija ir viena no senākajām vienošanās darījuma formām, kas ir kapitālisma pamats. Tā sakot, brīvprātīga vienošanās par kopdarbību.Diemžēl ļoti bieži ar brīvprātīgu vienošanos vien ir par maz, vajag arī apstākļus, kādos šī vienošanās ir panākta, lai cilvēks sakot nē, neizjustu diskomfortu. Tāpēc feminisms vēršas pret prostitūciju.


Prostitūcija nav sieviešu brīva izvēle
Līna Gálveza Munjoza 2023. gada 28. septembris

Feminisma mērķis ir prostitūcijas atcelšana, nevis tās pieņemšana un tikai “seksa darbinieku” aizstāvēšana.

Prostitūcija ir nevis izvēle, bet gan ekspluatācija, vajadzība un cilvēku tirdzniecība. Tas nav tāds darbs kā jebkurš cits. Arī tā ilgmūžība nepadara to "dabisku". “Vecākā tirdzniecība” netiek uzturēta formāli egalitārās sabiedrībās, kas tiecas pēc būtiskās vienlīdzības; drīzāk tā ir nevienlīdzības skola visiem.
Tāpēc Eiropas Parlaments šomēnes ar nepārprotamu balsu vairākumu pieņēma ziņojumu (ziņotāja bija sociālistu deputāte Marija Noihla), aicinot Eiropas Komisiju un ES Padomi rīkoties prostitūcijas jomā, jo tas ir acīmredzami pretrunā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. Eiropas Savienība. Ziņojumā ir izvēlēts “ziemeļvalstu” jeb vienlīdzības modelis; grozījumi, lai atbalstītu to personu dekriminalizāciju, kuras nodarbojas ar prostitūciju.
Modeļa galvenie elementi ir:
profilakse , izmantojot izglītības un izpratnes veidošanas kampaņas un sociālo un nodarbinātības politiku, lai izskaustu sieviešu nabadzību, kā arī migrācijas politiku, lai piedāvātu neaizsargātām sievietēm un meitenēm reālas alternatīvas;
pieprasījuma samazināšana , atzīstot, ka tieši “pieprasījums” iegādāties seksu ir tas, kas virza tirgu un līdz ar to ciešanas, piespiešanu un vardarbību, un
izejas stratēģijas ar reālistiskām un pietiekami finansētām alternatīvām un sociālās iekļaušanas un reintegrācijas programmām tiem, kas vēlas pamest prostitūciju.

Mijiedarbības nevienlīdzības

Ziņojumā ir apgalvots, ka prostitūcija, kas pārtiek no suteneru un cilvēku tirdzniecības tīklu ienesīgā biznesa, ir viena no ekstrēmākajām nevienlīdzības izpausmēm, kas krustojas sieviešu ķermeņu un dzīvību ekspluatācijā — ekspluatācijā, kas turpina pieaugt Eiropas robežās, kur lielākā daļa valstis regulē vai pieļauj prostitūciju. Lai gan šis Līguma par Eiropas Savienību 2. pants apstiprina, ka savienība ir dibināta uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņa, vienlīdzība un cilvēktiesību (tostarp mazākumtautību tiesību) ievērošana, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība.
Šajā rakstā ir runāts arī par brīvības ievērošanu. Taču brīvību var garantēt tikai tad, ja ir izvēle — kaut kas tāds, kas nepastāv lielākajai daļai prostitūcijā iesaistīto sieviešu. Lielākā daļa ir cilvēku tirdzniecības upuri no nabadzīgām vai haotiskām valstīm vai nāk no atstumtības vides ; to piedāvājums palielinās ekonomiskās krīzes laikā. 2022. gadā Eiropas Parlaments sniedza atzinumu par saikni starp sieviešu nabadzību un prostitūcijas pieaugumu neleģislatīvā iniciatīvā par sieviešu nabadzību Eiropā (par kuru es biju referente ).
“Brīvība” ir asociāciju un indivīdu valoda, kas kritizē parlamenta tikko pieņemtā ziņojuma atcelšanas nostāju. Viņu argumenti apelē uz sieviešu autonomiju pār savu ķermeni un ar to saistīto pilnvarojumu, prostitūcijas pielīdzināšanu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Tomēr tas izjauc vārdus un principus: kāda brīva izvēle, kāda autonomija pastāv, ja nav reālu iespēju?

Vara un ekspluatācija

Vairumā gadījumu mēs pat nerunājam par mītu par “brīvu izvēli”, lai gan tas izriet no ārkārtējas vajadzības, bet gan par ģimeņu piespiešanu, kuras pārdod meitenes starptautiskajos cilvēku tirdzniecības un izspiešanas tīklos, kas baro bagāto valstu bordeļus. Šajā kontekstā runāt par autonomiju nozīmē leģitimizēt varas attiecības un ekspluatāciju pret sievietēm.
Turklāt brīvās izvēles mīts darbojas, norādot, ka ikvienam ir vienāds iespēju klāsts, starp kuriem izvēlēties. Taču tam nepieciešami minimāli materiālie priekšnosacījumi, lai “izvēle” nebūtu starp prostitūciju un nabadzību.
Arī lēmumi, kas varētu šķist izrietoši no “brīvās gribas”, nav neatkarīgi no sieviešu un vīriešu atšķirīgās socializācijas. Tādējādi pamatīgie patriarhālie stereotipi tiek reproducēti un atjaunoti dažādos veidos, tostarp par to, ka sievietēm ir jābūt izglītotām, lai tās remdētu vīriešu vēlmes (kā pat Žans Žaks Ruso iestājās izdevumā Émile), un ka vīriešiem ir dabiska seksuālā tieksme, kuru viņi nevar kontrolēt. Tādā veidā “dabiskā kārtība” tiek leģitimizēta, atbalstīta gadsimtiem ilgi, it kā to nevarētu mainīt. No tā izriet, ka labāk legalizēt prostitūciju, lai “bizness” izkļūtu no ēnas un varētu uzlabot tik “nodarbināto” sieviešu dzīves un darba apstākļus.
Tomēr prostitūcija gandrīz vienmēr ir bijusi legāla, kas nav ne samazinājusi tās “patēriņu”, ne uzlabojusi apstākļus. Patiešām, kur prostitūcija tiek regulēta, jo palielinās pseidodarba pieprasījums. Piemēram, oficiāli reģistrēto sieviešu prostitūtu skaits Vācijā katru gadu ir pieaudzis kopš prostitūcijas legalizācijas 2002. gadā, un šis pieaugums atgriezās 2022. gadā pēc pandēmijas apkarošanas pasākumu beigām. Tikmēr no 1995. līdz 2008. gadam Zviedrijā prostitūtu dehumanizēšana ir samazinājusies no 13,6% līdz 7,9% vīriešu, ko izraisīja Ziemeļvalstu vai vienlīdzības modeļa piemērošana. Un otrādi, mēs zinām, ka prostitūcija palielina cilvēku tirdzniecības iespējas: 56 procenti cilvēku tirdzniecības ES ir paredzēti seksuālai izmantošanai .

Hiperseksualizācija

Saskaroties ar argumentu par “vecāko arodu”, ko nevar novērst, varētu cerēt, ka vairāk vīriešu sacelsies pret viņu netiešo attēlojumu kā tikai necivilizētiem dzīvniekiem ar brutālām seksuālām vēlmēm. Tomēr šķietami civilizētākajos formālās vienlīdzības laikos, ko raksturo hiperseksualizācija, vīriešu un sieviešu socializācija joprojām ir atšķirīga. Tagad prostitūcijas naturalizācija un leģitimizācija parādās, pateicoties brīvai un agrīnai piekļuvei pornogrāfijai un “maigākām” alternatīvām, piemēram, sugardadisms, uz ko arī minēts Parlamenta ziņojums. Galu galā mēs nonākam tajā pašā vietā – sieviešu ķermenis kalpo vīriešu vēlmēm un spēka asimetrijām.
Turklāt mūsu “brīvās” izvēles pielāgojas mūsu reālajām iespējām. Tāpēc ziņojumā aplūkotās izejas stratēģijas ir tik svarīgas. Prostitūcija ir jāsaista ar cīņu pret nabadzību, sociālo ieguldījumu un sociālo pakalpojumu aizsardzību un godīgu un nediskriminējošu darba tirgu, kas ļauj visām sievietēm piedalīties cienīgi.
Prostitūcija nav tāds darbs kā jebkurš cits. Ja mēs pieņemtu šo apgalvojumu, būtu jāpiedāvā apmācības kursi, lai reaģētu uz pašreizējo “nodarbinātības pieprasījumu”, ar teorētisko un praktisko saturu, kas atbilstu šim “profesionālajam sektoram”. Darbam jābūt vērstam uz bezdarbniekiem, skaidri norādot darbā pieņemamās personas dzimumu — 90 procenti no prostitūcijā iesaistītajiem ir sievietes un meitenes —, pārkāpjot ES noteikumus par nediskrimināciju dzimuma dēļ piekļuves nosacījumos. uz nodarbinātību”.
Nevienlīdzības skola
Prostitūcija ir nevienlīdzības skola visiem. Sievietēm, jo ​​mūsu vienaudži pārstāj mūs par tādām uzskatīt, un tas galu galā ietekmē pat mūsu profesionālās iespējas un personiskās attiecības. Es iesaku filmu Inside Job par 2008. gada finanšu krīzi, kurā attēlota varas nelīdzsvarotība un omerts, kas aizsargā Volstrītas birojus starp tās apkārtnē ierīkotajiem luksusa bordeļiem.
Vīriešiem, jo ​​arī viņi tiek dehumanizēti, kad viņi ķeras pie prostitūtām: attiecīgās sievietes realitāte, dzīve, griba viņiem nav svarīga. Kā skaidro feminisma filozofe Ana de Migela , prostitūcijā pazūd visa empātija — argumentu, ko jau formulējuši marksisma teorētiķi, piemēram, Frīdrihs Engelss vai Aleksandra Kolontai. Šajā seksualitātes skolā, kurā vīrieši tiek iesvētīti, viņi ne tikai uzzina, ka vienīgā svarīgā bauda ir viņu pašu. Viņi arī bauda absolūtu nezināšanu par sieviešu seksualitāti, savukārt sievietes kaut kādā veidā ir spiestas (tagad tas notiek arī ar pornogrāfiju) pārstāvēt daiļliteratūru, ka prostitūcijas sievietes pastāv, lai rūpētos par vīriešiem.
Prostitūcija ietekmē priekšstatu par to, kas ir būt sievietei, un attālina mūs no līdztiesības. Tādējādi tas nav savienojams ar vienlīdzību, ko mēs apgalvojam, ka aizstāvam savos likumos un politikās. Sievietēm tagad ir savi ienākumi, un tās teorētiski varētu pieprasīt arī prostitūciju no vīriešiem. Bet mēs to nedarām, jo ​​(par laimi) mēs neesam internalizējuši kultūru, kas objektivizē vīriešus un attaisno sievietes seksualitāti ārpus otras vēlmes un piekrišanas.
https://www.socialeurope.eu/prostitutio ... -for-women
Post Reply