Antonio Negri

Brigadieris
Site Admin
Posts: 17
Joined: 05 Nov 2022, 17:18

Antonio Negri

Post by Brigadieris »

Antonio Negri (itāļu: Antonio Negri; dzimis 1933. gada 1. augustā) ir itāļu postmarksisma sociologs un politikas filozofs, Itālijas autonomisma kustības teorētiķis. Viens no pazīstamākajiem Negri darbiem ir kopā ar Maiklu Hartu sarakstītais, 2000. gadā publicētais darbs "Impērija" (Empire), kurā izstrādāta ideja par imperiālisma, kas attīstījās no nacionālām valstīm, pārvēršanos par globālu Impēriju.
Dzimis Padujā, mācījies Padujas Universitātē. Septiņdesmitajos gados aktīvi piedalījās Itālijas kreiso radikāļu kustībā. 1968. gadā nodibināja organizāciju "Strādnieku vara" (Potere Operaio). Tika notiesāts par piedalīšanos kreiso teroristu, tādu kā Sarkanās brigādes, aktivitātēs. Bēga uz Franciju, kura, pamatojoties uz t.s. Miterāna doktrīnu, atteicās izdot Antonio Negri Itālijai. Kopā ar Deridā, Fuko un Delēzu pasniedza Parīzes 8. universitātē un Starptautiskajā filozofijas koledžā (Collège international de philosophie).
Pēc tam, kad Neri piešķirtais ieslodzījums tika samazināts no 30 un 13 gadiem, atgriezās Itālijā. No 1997. līdz 2003. gadam pavadīja cietumā.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
What is certainly true, however, is that, as the market for things becomes saturated, capitalism switches to
immaterial forms of production because they are physically less limiting in a world that requires a compound rate
of growth of 3 percent for the system to survive. If capitalism only made material things, our houses would not be
able to hold them. Hence the turn to the commodification of affects, spectacle, information, images, experiential
moments, and the like. Many state functions and noncapitalist institutions that used to operate to produce
subjectivities directly (like the schoolroom and the church) have also been supplanted, commodified, and
privatized. Premier zones for the exercise of biopower, such as education, health care, and even prison, have
become vital fields for capital accumulation.
David Harvey

Tomēr noteikti ir taisnība, ka, lietu tirgum kļūstot piesātinātam, kapitālisms pāriet uz to nemateriālas ražošanas formas, jo tās ir fiziski mazāk ierobežojošas pasaulē, kurā nepieciešama saliktā likme pieaugums par 3 procentiem, lai sistēma izdzīvotu. Ja kapitālisms radītu tikai materiālas lietas, mūsu ēkas nebūtu spējīgas tos saglabāt. Līdz ar to pagrieziens uz afektu, skata, informācijas, tēlu, pieredzes pārveidošanu
mirkļi un tamlīdzīgi. Daudzas valsts funkcijas un nekapitalistiskas institūcijas, kas agrāk darbojās, lai ražotu subjektivitātes tieši (piemēram, skolas telpa un baznīca) arī ir aizstātas, pārveidotas par precēm un privatizēts. Ir bioloģiskā spēka izmantošanas augstākās zonas, piemēram, izglītība, veselības aprūpe un pat cietums kļūt par būtiskām kapitāla uzkrāšanas jomām.
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Antonio Negri

Post by LvSnor »

Nu šodien tika izplatīta ziņa ka Tonijs Negri 90 gadu vecumā ir miris
Post Reply