Arodbiedrība

Par postmarksisma teorijas jēdzieniem un to izpausmēm
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Arodbiedrība

Post by LvSnor »Arodbiedrību likums

12.pants. Arodbiedrību tiesības un to īstenošana

(1) Arodbiedrībām, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, ir tiesības veikt kolektīvas pārrunas, saņemt informāciju un konsultēties ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, slēgt darba koplīgumus (ģenerālvienošanās), pieteikt streikus, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Arodbiedrība

Post by LvSnor »

http://darbajurists.lv/index.html
Darba jurists sniedz juridiska rakstura pakalpojumus: konsultācijas, interešu pārstāvniecība tiesās, valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, t.sk. komunikācijā ar privātā sektora subjektiem, kā arī visdažādāko dokumentu projektu sagatavošana, uzņēmuma tiesiskais audits, darba vides sakārtošana atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām. Šājā interneta vietnē Jūs iespējams sameklēsiet svarīgu informāciju par darba tiesībām, darbu, darba aizsardzību, ārzemnieku nodarbināšanu, ugunsdrošību, darbinieku nosūtīšanu, starptautiskām darba tiesībām, kā arī atbildes par citiem darba dzīves jautājumiem.
Post Reply