Tradicijas un realitāte

LvSnor
raksta
Posts: 152
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Tradicijas un realitāte

Post by LvSnor »

Senegal's Sonko welcomes hard-left Mélenchon in symbolic visit to Dakar

French hard left leader Jean-Luc Mélenchon is on a four-day visit to Senegal, where he became the first French political figure to be received by the new government under the leadership of Prime Minister Ousmane Sonko.

Mélenchon's visit to Senegal is largely seen as symbolic, coming six weeks after Bassirou Diomaye Faye won the presidency.
Both Sonko and Faye had been imprisoned by under former Senegalese leader Macky Sall. They took their Pastef party to a landslide victory in April after regaining their freedom.
Mélenchon's France Unbowed party was a staunch supporter of the Pastef leaders when the party was in opposition – something Sonko was keen to point out.
"The France Unbowed movement has been very visible and everyone has been able to see the extent to which its support has been constant, with no ulterior motives," he said when Mélenchon arrived on Wednesday.
“In the name of defending freedom, the values we share, democracy, but also quite simply justice. Thank you, Mr Mélenchon."
The first physical meeting between the two was also an opportunity for Mélenchon to praise Senegal and its democratic transition.
“Sonko occupies a special place on the African continent. The whole of Africa is watching you," Mélenchon said in Dakar.
“The Senegalese people – like all the other peoples of Africa – want to control their future and by taking action they have succeeded in doing so democratically by voting."

Seduction of Africa'
Mélenchon and his delegation are in Senegal until Saturday on invitation from Pastef following France Unbowed's numerous declarations of support during the opposition’s three-year tug-of-war with the former government.
According to Le Monde Afrique daily, Mélenchon's visit sees him continue "his operation of seduction in Africa".
Le Monde Afrique also wrote how the politician supported Faye and Sonko, including via a video conference in April 2023 just before the imprisonment of the man who is now president of the country.
“On the African scene, Jean-Luc Mélenchon is also cultivating his differences with the French government,” the daily noted.
Senegal’s communications Minister Alioune Sall added: "There is no unease with the French authorities. We make a distinction between our special relations with friendly parties and our long-standing relations with France”.
'Sovereign aspirations'
Sonko was prevented from competing in Senegal’s election and was replaced by runner-up Faye, who won in the first round by promising to break with the old system.
Both Sonko and Faye remained in prison until a few days before the polls.
Speaking to the press on Wednesday, Sonko thanked France Unbowed for its "unfailing and constant support throughout the persecution of our party".
Sonko has often attacked the political and economic stranglehold that he believes France continued to exert under Senegal's former government.
While Mélenchon has praised the conduct of the presidential election in Senegal, he has also supported the “sovereign aspirations” at work in many African countries – including Sahel states that have seen several military coups.
Since 2020, military juntas in Mali, Burkina Faso and Niger have broken with their ties with France.
Pastef has said that Sonko is due to visit these countries soon, prompting speculation about a potential "parallel" diplomacy in Senegal shared between Faye and Sonko.
https://www.rfi.fr/en/africa/20240516-s ... t-to-dakar
LvSnor
raksta
Posts: 152
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Tradicijas un realitāte

Post by LvSnor »

Senegālas Sonko sveic Senegālas Sonko sveic cieti kreiso Melenčonu simboliskā vizītē Dakarā

Francijas cieto kreiso līderis Žans Liks Melenšons ieradies četru dienu vizītē Senegālā, kur viņš kļuva par pirmo Francijas politisko figūru, kuru uzņēmusi jaunā valdība premjerministra Osmana Sonko vadībā.

Melenšona vizīte Senegālā lielākoties tiek uzskatīta par simbolisku, un tā notika sešas nedēļas pēc tam, kad Bassirū Diomaje Feja kļuva par prezidenta amatu.
Gan Sonko, gan Feju bija ieslodzījis bijušais Senegālas līderis Makijs Sals. Viņi aizveda savu Pastef partiju līdz pārliecinošai uzvarai aprīlī pēc brīvības atgūšanas.
Melenšona partija France Unbowed bija pārliecināta Pastef līderu atbalstītāja, kad partija bija opozīcijā – uz ko Sonko vēlējās norādīt.
"Kustība France Unbowed ir bijusi ļoti pamanāma, un visi ir varējuši redzēt, cik lielā mērā tās atbalsts ir bijis pastāvīgs, bez slēptiem motīviem," viņš sacīja, kad trešdien ieradās Melenšons.
“Brīvības, mūsu kopīgo vērtību, demokrātijas, bet arī gluži vienkārši taisnīguma aizstāvēšanas vārdā. Paldies, Melenšona kungs."
Abu pirmā fiziskā tikšanās bija arī iespēja Melenčonam slavēt Senegālu un tās demokrātisko pāreju.
“Sonko Āfrikas kontinentā ieņem īpašu vietu. Visa Āfrika jūs vēro," sacīja Melenšons Dakārā.
"Senegālas iedzīvotāji, tāpat kā visas pārējās Āfrikas tautas, vēlas kontrolēt savu nākotni, un, rīkojoties, viņiem tas ir izdevies demokrātiski, balsojot."

Āfrikas pavedināšana"
Melenšons un viņa delegācija atrodas Senegālā līdz sestdienai pēc Pastefa uzaicinājuma pēc France Unbowed daudzajām atbalsta deklarācijām opozīcijas trīs gadus ilgās cīņas laikā ar bijušo valdību.
Kā raksta laikraksts Le Monde Afrique, Melenšona vizītes laikā viņš turpina "savu pavedināšanas operāciju Āfrikā".
Le Monde Afrique arī rakstīja, kā politiķis atbalstīja Feju un Sonko, tostarp ar videokonferences starpniecību 2023. gada aprīlī tieši pirms vīrieša, kurš tagad ir valsts prezidents, ieslodzīšanas.
"Āfrikas arēnā Žans Liks Melenšons arī kultivē savas domstarpības ar Francijas valdību," atzīmēja laikraksts.
Senegālas komunikāciju ministrs Alioune Sall piebilda: "Francijas varasiestādēm nav nekādu satraukumu. Mēs nošķiram mūsu īpašās attiecības ar draudzīgām partijām un mūsu ilggadējās attiecības ar Franciju."
"Suverēnās vēlmes"
Sonko nevarēja piedalīties Senegālas vēlēšanās, un viņu nomainīja otrās vietas ieguvējs Fejs, kurš uzvarēja pirmajā kārtā, apsolot pārtraukt veco sistēmu.
Gan Sonko, gan Feja palika cietumā līdz dažām dienām pirms vēlēšanu iecirkņiem.
Trešdien, runājot ar presi, Sonko pateicās France Unbowed par tās "nezūdošo un pastāvīgo atbalstu visā mūsu partijas vajāšanas laikā".
Sonko bieži ir uzbrucis politiskajam un ekonomiskajam satvērienam, ko, viņaprāt, Francija turpināja īstenot Senegālas bijušās valdības laikā.
Lai gan Melenšons ir slavējis prezidenta vēlēšanu norisi Senegālā, viņš ir arī atbalstījis "suverēnās centienus" daudzās Āfrikas valstīs, tostarp Sāhelas štatos, kas piedzīvojuši vairākus militārus apvērsumus.
Kopš 2020. gada militārās huntas Mali, Burkinafaso un Nigērā ir pārtraukušas attiecības ar Franciju.
Pastefs ir paziņojis, ka Sonko drīzumā apmeklēs šīs valstis, izraisot spekulācijas par iespējamu "paralēlo" diplomātiju Senegālā, kas būtu kopīga starp Feju un Sonko. kreiso Melenčonu simboliskā vizītē Dakarā

Francijas cieto kreiso līderis Žans Liks Melenšons ieradies četru dienu vizītē Senegālā, kur viņš kļuva par pirmo Francijas politisko figūru, kuru uzņēmusi jaunā valdība premjerministra Osmana Sonko vadībā.

Melenšona vizīte Senegālā lielākoties tiek uzskatīta par simbolisku, un tā notika sešas nedēļas pēc tam, kad Bassirū Diomaje Feja kļuva par prezidenta amatu.
Gan Sonko, gan Feju bija ieslodzījis bijušais Senegālas līderis Makijs Sals. Viņi aizveda savu Pastef partiju līdz pārliecinošai uzvarai aprīlī pēc brīvības atgūšanas.
Melenšona partija France Unbowed bija pārliecināta Pastef līderu atbalstītāja, kad partija bija opozīcijā – uz ko Sonko vēlējās norādīt.
"Kustība France Unbowed ir bijusi ļoti pamanāma, un visi ir varējuši redzēt, cik lielā mērā tās atbalsts ir bijis pastāvīgs, bez slēptiem motīviem," viņš sacīja, kad trešdien ieradās Melenšons.
“Brīvības, mūsu kopīgo vērtību, demokrātijas, bet arī gluži vienkārši taisnīguma aizstāvēšanas vārdā. Paldies, Melenšona kungs."
Abu pirmā fiziskā tikšanās bija arī iespēja Melenčonam slavēt Senegālu un tās demokrātisko pāreju.
“Sonko Āfrikas kontinentā ieņem īpašu vietu. Visa Āfrika jūs vēro," sacīja Melenšons Dakārā.
"Senegālas iedzīvotāji, tāpat kā visas pārējās Āfrikas tautas, vēlas kontrolēt savu nākotni, un, rīkojoties, viņiem tas ir izdevies demokrātiski, balsojot."

Āfrikas pavedināšana"
Melenšons un viņa delegācija atrodas Senegālā līdz sestdienai pēc Pastefa uzaicinājuma pēc France Unbowed daudzajām atbalsta deklarācijām opozīcijas trīs gadus ilgās virves vilkšanas laikā ar bijušo valdību.
Kā raksta laikraksts Le Monde Afrique, Melenšona vizītes laikā viņš turpina "savu pavedināšanas operāciju Āfrikā".
Le Monde Afrique arī rakstīja, kā politiķis atbalstīja Feju un Sonko, tostarp ar videokonferences starpniecību 2023. gada aprīlī tieši pirms vīrieša, kurš tagad ir valsts prezidents, ieslodzīšanas.
"Āfrikas arēnā Žans Liks Melenšons arī kultivē savas domstarpības ar Francijas valdību," atzīmēja laikraksts.
Senegālas komunikāciju ministrs Alioune Sall piebilda: "Francijas varasiestādēm nav nekādu satraukumu. Mēs nošķiram mūsu īpašās attiecības ar draudzīgām partijām un mūsu ilggadējās attiecības ar Franciju."
"Suverēnās vēlmes"
Sonko nevarēja piedalīties Senegālas vēlēšanās, un viņu nomainīja otrās vietas ieguvējs Fejs, kurš uzvarēja pirmajā kārtā, apsolot pārtraukt veco sistēmu.
Gan Sonko, gan Feja palika cietumā līdz dažām dienām pirms vēlēšanu iecirkņiem.
Trešdien, runājot ar presi, Sonko pateicās France Unbowed par tās "nezūdošo un pastāvīgo atbalstu visā mūsu partijas vajāšanas laikā".
Sonko bieži ir uzbrucis politiskajam un ekonomiskajam satvērienam, ko, viņaprāt, Francija turpināja īstenot Senegālas bijušās valdības laikā.
Lai gan Melenšons ir slavējis prezidenta vēlēšanu norisi Senegālā, viņš ir arī atbalstījis "suverēnās centienus" daudzās Āfrikas valstīs, tostarp Sāhelas štatos, kas piedzīvojuši vairākus militārus apvērsumus.
Kopš 2020. gada militārās huntas Mali, Burkinafaso un Nigērā ir pārtraukušas attiecības ar Franciju.
Pastefs ir paziņojis, ka Sonko drīzumā apmeklēs šīs valstis, izraisot spekulācijas par iespējamu "paralēlo" diplomātiju Senegālā, kas būtu kopīga starp Feju un Sonko.
Post Reply