Žēlojumi. Pirmā epizode (1844-1848)

LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Žēlojumi. Pirmā epizode (1844-1848)

Post by LvSnor »

Žēlojumi. Pirmā epizode (1844-1848)

https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 8.a150342/

“Žēlojumi” ir Marksa un Engelsa sarakstē balstīti lasījumi.

Pirmā epizode pievēršas šo domātāju jaunības žēlojumiem, kas iesākas ar buržuāziskās vides kritiku. Protams, vēlāk šis buržuāziskās sadzīves kritika Marksam un Engelsam nokļūs komunistiskās partijas manifesta fonā. Tacu jau agrīnajos gados parādās arī dažādi sadzīves negadījumi, kas traucē revolucionārajai darbībai. Engelsa ģimene vēlas viņam nodrošināt komfortablu vidusšķiras dzīvi. Savukārt Marksam bieži vien traucē gan naudas grūtības, gan arī politisku iemeslu dēļ tikt izraidītam. Taču tās, protams, nebūt nav vienīgās grūtības, ar ko saskaras gados jaunie domātāji. Piemēram, varēs dzirdēt arī par kādu kuriozu gadījumu, kad Kārlis Markss žēlojas Frīdriham Engelsam: “Es tev vairs nevaru rakstīt. Dienas divpadsmit apakaļ Breiers man nolaida asinis, taču kreisās vietā, labajai rokai.”

https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 0.a150668/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 2.a151011/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 4.a151338/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 6.a151686/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 7.a151988/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 8.a152263/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 9.a152712/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 1.a152917/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 3.a153242/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 4.a154754/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 6.a155116/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 7.a155473/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 8.a155796/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 9.a156154/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 9.a156467/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zelojumi/ ... 3.a156898/
Post Reply