Par Diskusiju Klubu “Vecā strādnieka balss”

Šī lapa tika iecerēta kā domu apmaiņa par darba ņēmēju un zemāko ienākumu deciļu saņēmēju problēmām un to risinājumiem. Kāpēc taisni par viņiem? Kāpēc ne par citu, lielāku ieņēmumu saņēmējiem? Mēs pilnībā piekrītam ANO vispārējai cilvēktiesību deklarācijas 22 pantam “Katram cilvēkam kā sabiedrības loceklim ir tiesības uz sociālo drošību un viņa pašcieņas uzturēšanai un personības brīvai attīstībai nepieciešamo tiesību īstenošanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā, izmantojot valsts līmeņa pasākumus un starptautisku sadarbību un atbilstoši katras valsts iekārtai un resursiem” un ja mēs uzskatām, ka citām grupām ir resursi un zināšanas, tad darba ņēmēji un zemāko ienākumu deciļu saņēmēji ir pelnījuši sabiedrības solidaritāti un palīdzību!

Tāpēc mēs esam izveidojuši šo resursu, kurā centīsimies apkopot visu nozīmīgo par esošo sabiedrību, un kas būtu jādara, lai sabiedrība kļūtu labāka.

Vietnes administrācijas ieeja ir šeit – pieteikties